Co je Fantasmagoria?

Fantasmagoria je projekt, který vzniknul dávno před tím, než dostal jméno. Chceme se sebevyjádřit tím, jak uvažujeme a jak přemýšlíme. Náš vnější vzhled je barvitou ukázkou naší osobnosti. Chceme nalézt klid a mír, zároveň otevřít své nitro vnějšímu světu. Není čeho se bát, ať už nás dokonale vyjadřují barvy a exploze, nebo ponurá temnota. Fantasmagoria nabízí všechno, na co jste se dříve báli pomyslet, teď je to na dosah ruky. Ženskost a křehkost, kterou možná hledáte, ale přitom byla celou dobu uzavřena ve vás. Nebo bláznivost a fantazii, která ve vás dřímala, ale teď se konečně dostává na povrch. 


Gotickým oblečením se táhne temnota a tajuplnost, zároveň je podstatným vyjádřením vlastní identity, vlastního JÁ. Sebepojetí se však neomezuje na temně černé odstíny barev. Můžeme se cítit zároveň odcizeně a přátelsky. Zároveň vesele i smutně. Mantinely gotického oblečení proto obohacuje japonská módní tendence Harajuku, která je velmi inspirativní a nerespektuje omezení se na temné barvy. 


Ve Fantasmagoria se obléknou všechny individuality bez ohledu na pohlaví, věk, vyznání, nebo sexuální orientaci. Nesoudíme ostatní podle toho, jací jsou a jaké mají názory, ale zároveň chceme vyjadřovat sami sebe a chceme, aby naše názory a pohledy na svět byly respektovány. Možná právě tady objevíte svůj názor a začnete se k němu hrdě hlásit. Jsme si všichni rovni. Spojuje nás jediné: Tolerance k druhým a láska k osobitému módnímu stylu. Vítejte ve Fantasmagoria, obchodu, který reprezentuje váš ucelený pohled na svět.